ورود به سایت  \/ 
x
x
عضویت  \/ 
x

بازاریابی فردی (حضوری)

بازاریابی حضوری یا ویزیتوری آشنا ترین روش بازاریابی در ذهن تمام مردم است. البته عوام مردم فکر می کنند مفهوم بازاریابی همان فروشندگی فردی و یا حضوری است. البته این روش از بازاریابی یکی از ابزارهای ترفیع در فروش محسوب می شود و جایگاه آن در علم بازاریابی در قسمت ترفیع فروش است. اما زمانی که در کسب و کارتان بر روی این روش متمرکز بشوید می توان گفت...

بازاریابی فردی (حضوری)

بازاریابی حضوری یا ویزیتوری آشنا ترین روش بازاریابی در ذهن تمام مردم است. البته عوام مردم فکر می کنند مفهوم بازاریابی همان فروشندگی فردی و یا حضوری است. البته این روش از بازاریابی یکی از ابزارهای ترفیع در فروش محسوب می شود و جایگاه آن در علم بازاریابی در قسمت ترفیع فروش است. اما زمانی که در کسب و کارتان بر روی این روش متمرکز بشوید می توان گفت از روش بازاریابی حضوری یا ویزیتوری استفاده کرده اید. در قسمت آموزش بازاریابی حضوری قصد داریم شما را با تکنیک های علمی و بسیار جذاب ویزیتوری آشنا کنیم.

More
There are no blog posts currently available