ورود به سایت  \/ 
x
x
عضویت  \/ 
x

محصول

محصول در بازاریابی

محصول در بازاریابی شامل کالا و یا خدمات اولین و مهمترین پایه از چهار عنصر بازاریابی است. چنانچه محصول ما قابل لمس باشد آن را کالا و چنانچه غیرقابل لمس باشد به آن خدمات گفته می شود. اما نکته مهم در این پایه مهم بازاریابی که قرار است ما آن را به مشتری ارائه دهیم این است که کیفیت، تنوع و بسته بندی آن چگونه است و در واقع ارزش محصول در ذهن مشتری...

محصول در بازاریابی

محصول در بازاریابی شامل کالا و یا خدمات اولین و مهمترین پایه از چهار عنصر بازاریابی است. چنانچه محصول ما قابل لمس باشد آن را کالا و چنانچه غیرقابل لمس باشد به آن خدمات گفته می شود. اما نکته مهم در این پایه مهم بازاریابی که قرار است ما آن را به مشتری ارائه دهیم این است که کیفیت، تنوع و بسته بندی آن چگونه است و در واقع ارزش محصول در ذهن مشتری مهمترین عامل موفقیت و یا عدم موفقیت ما در بازاریابی است.

More
There are no blog posts currently available