ورود به سایت  \/ 
x
x
عضویت  \/ 
x

قیمت

قیمت گذاری

قیمت ترجمه کلمه Price است، اما در بازاریابی تعریف قیمت هزینه هایی است که مشتری برای بدست آوردن محصول (کالا یا خدمات) ما پرداخت می کند. قاعدتا مشتری بعد از انتخاب محصول به قیمت آن نگاه می کند اما این تنها هزینه ای نیست که او برای بدست آوردن محصول ما باید بپردازد. در این بخش انواع هزینه در بازاریابی شرح داده می شود و با انواع روش و استراتژی...

قیمت گذاری

قیمت ترجمه کلمه Price است، اما در بازاریابی تعریف قیمت هزینه هایی است که مشتری برای بدست آوردن محصول (کالا یا خدمات) ما پرداخت می کند. قاعدتا مشتری بعد از انتخاب محصول به قیمت آن نگاه می کند اما این تنها هزینه ای نیست که او برای بدست آوردن محصول ما باید بپردازد. در این بخش انواع هزینه در بازاریابی شرح داده می شود و با انواع روش و استراتژی قیمت گذاری آشنا می شویم

More
There are no blog posts currently available