ورود به سایت  \/ 
x
x
عضویت  \/ 
x

بازاریابی تلفنی

بازاریابی تلفنی

بازاریابی تلفنی یکی از قدیمی ترین روش های بازاریابی است. البته امروزه هم شاهد اجرای بعضا غیر اصولی و مزاحمت های تلفنی بازاریابان هستیم. افرادی که بدون آموزش از روش پرتاب گل عمل می کنند و با تماس با شما و بمباران اطلاعات شما را شاکی می کنند. در کشور ما این روش بیشتر به یک طنز شبیه شده اما این روش از بازاریابی، چنانچه با اصول و تکنیک های علمی و...

بازاریابی تلفنی

بازاریابی تلفنی یکی از قدیمی ترین روش های بازاریابی است. البته امروزه هم شاهد اجرای بعضا غیر اصولی و مزاحمت های تلفنی بازاریابان هستیم. افرادی که بدون آموزش از روش پرتاب گل عمل می کنند و با تماس با شما و بمباران اطلاعات شما را شاکی می کنند. در کشور ما این روش بیشتر به یک طنز شبیه شده اما این روش از بازاریابی، چنانچه با اصول و تکنیک های علمی و با مدیریت دقیق و البته استفاده از نرم افزارهای مدیریتی مخصوص انجام شود می تواند موثر باشد.

در این بخش به آموزش بازاریابی تلفنی می پردازیم و شما را با تکنیک های علمی و عملی بازاریابی اینترنتی آشنا می کنیم

More
There are no blog posts currently available