ورود به سایت  \/ 
x
x
عضویت  \/ 
x

ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی ایمیلی یکی از قدیمی ترین روش های بازاریابی اینترنتی می باشد. اگر چه این روش بسیار قدیمی بوده اما هنوز هم اگر بصورت صحیح و استاندارد اجرا شود می تواند بازخورد بسیار خوبی داشته باشد. لازم به ذکر است بازاریابی ایمیلی در سالهای اخیر دستخوش قوانین بین المللی و روش های بسیار پیچیده و هوشمند شناسایی ایمیل های مزاحم شده و...

ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ یا بازاریابی ایمیلی یکی از قدیمی ترین روش های بازاریابی اینترنتی می باشد. اگر چه این روش بسیار قدیمی بوده اما هنوز هم اگر بصورت صحیح و استاندارد اجرا شود می تواند بازخورد بسیار خوبی داشته باشد. لازم به ذکر است بازاریابی ایمیلی در سالهای اخیر دستخوش قوانین بین المللی و روش های بسیار پیچیده و هوشمند شناسایی ایمیل های مزاحم شده و حتما باید تابع قوانین و با استانداردهای بین المللی انجام شود. در این قسمت تکنیک های علمی و عملی بازاریابی ایمیلی آموزش داده خواهد شد.

More
There are no blog posts currently available