ورود به سایت  \/ 
x
x
عضویت  \/ 
x

روش های بازاریابی

روش های بازاریابی

بازاریابی همچنان که گفته شد دارای یک چارچوب (آمیخته بازاریابی) است که محصول، قیمت، توزیع و ترفیع اصلی ترین پایه های این چارچوب است. با وجود اینکه تمامی ابزارهای ترفیع در فروش مشخص هستند اما گاهی متمرکز شدن بر روی یک روش خاص می تواند الگویی ایجاد کند که روشی موفق در بازاریابی به شمار آید. به عنوان مثال وقتی شما بر روی رسانه اینترنت به عنوان یک...

روش های بازاریابی

بازاریابی همچنان که گفته شد دارای یک چارچوب (آمیخته بازاریابی) است که محصول، قیمت، توزیع و ترفیع اصلی ترین پایه های این چارچوب است. با وجود اینکه تمامی ابزارهای ترفیع در فروش مشخص هستند اما گاهی متمرکز شدن بر روی یک روش خاص می تواند الگویی ایجاد کند که روشی موفق در بازاریابی به شمار آید. به عنوان مثال وقتی شما بر روی رسانه اینترنت به عنوان یک ابزار تبلیغات، فروش بدون واسطه و فروش تشویقی وارد عمل می شوید و متمرکز می شوید به این روش بازاریابی، بازاریابی اینترنتی گفته می شود. همچنین برخی روش های هوشمندانه مانند بازاریابی شبکه ای که متمرکز بر ایجاد سیاست های تشویقی (پورسانتی) و ایجاد کانال های توزیع است در نوع خود می تواند موفق عمل کند

More
There are no blog posts currently available